Adres naszego hotelu:
ul. Retingera 1
42-500 Będzin

Firma korzysta z subwencji Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0