Adres naszego hotelu:
ul. Retingera 1
42-500 Będzin